מי שברך

מרן הגר"מ שטרנבוך: "'בעבור שציווה לברכם'?! אין לזה שום תוקף"

"הברכה איננה חלה מכוח 'צוואה', ואין מקום להחיל את הברכה מכוח זה ש'ציווה לברכם'", אמר לגבאי לאחר עלייתו לתורה • "יש לומר 'בעבור שייתן מתנה לישיבה', כי מי שמתחייב לתת צדקה, יש בכוחו לבקש שתמורת נתינת הצדקה תחול הברכה על מקורביו"

הגר"ע יוסף: החל ממחר לומר 'אבינו מלכנו' בשחרית ומנחה

עוד הורה הרב עובדיה, שכל הנכנס למרחב המוגן יראה לדאוג גם לרעהו המוגבל ולהכניסו גם כן תחת קורת גג בטוחה ומוגנת, ובימי שני וחמישי בפתיחת ההיכל לומר 'מזמור לאסף'