מכון לומדים ירושלמי

'יין הסיומים' נשלף לכבוד לומדי הדף היומי הירושלמי • גלריה

באופן חריג אירח מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בביתו סיום מסכת כלאים בדף היומי הירושלמי של לומדי מכון 'לומדים ירושלמי' ואף הוציא לכבודם את 'יין הסיומים' • צילום: יעקב כהן