מכירת מחלה לגוי

כשיטת החיד"א: היהודי מכר את מחלתו לערבי • צפו

בסרטון שהופץ בימים האחרונים נראה ערבי קונה מחלה מיהודי • הסרטון עורר לעג ברשת אלא שבירור קצר העלה כי מדובר בסגולה שהביא החיד"א בספרו • ומה פסק הגר"ח קנייבסקי בענין? • לסיפור המלא