גאב"ד מרוקו בירך את המלך שאושפז השבוע: "יאריך ימים על ממלכתו" • צפו

בדברים מיוחדים שנשא האדמו"ר רבי יאישהו יוסף פינטו לכבודו של מלך מרוקו התחיחס הרב למסורת ארוכת הימים שבין יהודי מרוקו לבית המלוכה: "זהו מלך של חסד כמו המלכים הקדמונים שהיטיבו עם עמם, זקני הקדושים היו מזכירים את המלך לברכה בכל ליל שבת"


הראשון לציון הגרש"מ עמאר במכתב למלך מרוקו: "מהרה תשוב לאיתנך"

הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א שיגר מכתב מיוחד למלך מרוקו בו מברכו בברכת רפואה שלמה לאחר שעבר טיפול רפואי מורכב בליבו. "יוצר האדם שברא ועשה כל העולמות, ישלח דברו וירפאך רפואה שלמה בקלות מן השמים, בלי צער ובלי שום פגע"


קידוש ה': מלך מרוקו ודוכן הנחת התפילין של החב"דניק

מלך מרוקו, השוהה בימים אלו בפריז שבצרפת, ניגש במפתיע לדוכן הנחת התפילין של חסיד חב"ד וסיפר לו כי שמע על הרבי מליובאוויטש. השליח המופתע סיפר למלך על שבע מצוות בני נוח ועל מצוות צדקה. לסיום, נעמדו השניים לתמונה משותפת