הראש ישיבה הכריע • הרב יעקב אשר המועמד השלישי לרשימת דגל התורה

במפלגת דגל התורה הוסר הלוט מעל שמו של המועמד השלישי לרשימת המפלגה לכנסת • הערב הוחלט בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א שבבחירות הנוכחיות יתפוס ראש עיריית בני ברק הנמרץ הרב יעקב אשר את המקום השלישי • בשעה האחרונה נפתחה ישיבת המועצת של דגל התורה מרן ראש הישיבה שליט"א