מנחם מנדל אייזנברג

מרן האדמו"ר מויז'ניץ הצביע בלווית שלוחיו לכנסת ולעירייה

מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הגיע הבוקר בשעה 10:30 לקלפי שבסמינר ויז'ניץ מלווה בסגן השר מנחם אליעזר מוזס ומ"מ רה"ע ב"ב מנחם מנדל אייזנברג | גלריה