גלריה • אב"ד טשערנאביל ירושלים במסע לקברי צדיקים

מסע הקודש לפולין לרגל ההילולא של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מלאיעוו-טשערנאביל זי"ע ושבת התעלות בצאנז סמוך לציונו של הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע. וסיום המסע בליז'ענסק בראשות הגה"צ רבי נפתלי צבי היילפרין אב"ד טשערנאביל ירושלים • צילום: JDN