מענק מקום: הקבלנים יקבלו, קבוצות הרכישה – לא

משרדי האוצר והשיכון שיגרו הוראות מעבר לבנקים לצורך היערכות לקראת ביטול מענקי המקום לרוכשי דירות חדשות | על פי ההוראות רוכשי דירות מקבלן יוכלו לקבל את המענקים במידה וחתמו על חוזה רכישה | אך קבוצות הרכישה לא יקבלו את המענקים אם אין ברשותם היתר בניה