מרכז ברסלב העולמי

יש אורות: לראשונה השנה תאורה בכל שעות החשיכה באיזור הציון באומן

בשנים האחרונות סבלו השובתים באומן מהתנכלויות אנטישמיות ושודים בחסות העלטה המוחלטת ששררה בלילות, השנה לראשונה יוארו כך הרחובות הסמוכים לציון כל שעות החשיכה