לקראת ימי הרחמים והסליחות: לא נשארים חייבים

בכל שנה עם התקרב ימי הרחמים והסליחות, מוצף הרב י. מפיק חרדי במאות טלפונים ופניות של אנשים ונשים חרדים, שרק מבקשים, איך נוכל לשלם לך על סרט שצפינו במהלך השנה בלי תשלום, בבית. לקראת יום כיפור השיחות הופכות לתכופות אף יותר, וכל מה שאנשים מבקשים הוא: ר' ייד, מחילה!