מרן הגרח"ע יוסף

אלף בחורים לומדים לרפואתו של מרן הגרח"ע יוסף

ארגון החסד "שלום יעשה" הקים ישיבת בין הזמנים בפריסה של שלושים סניפים ברחבי הארץ בהם לומדים כאלף תלמידי ישיבות לרפואתו של מרן. כמו כן יזמו מבצעים נוספים לרפואתו. כל הפרטים