מרן הגרח"פ שיינברג

כה אמר ה', זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך • להאזנה

ידוע ומפורסם היה בישיבתו של זקן ראשי הישבות הגרח"פ שיינברג זצ"ל כי השיר האהוב עליו ביותר היה 'כה אמר'. בכל אירוע בישיבה היו משמיעים את השיר וראש הישיבה היה בוכה בדמעות שליש

צום גדליה • גדולי ישראל: התפללו לרפואת פוסק הדור

מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שרוי בחולשה נוראה • מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א, הבוקר: "על הישיבות לקיים תפילת רבים לפני מנחה לרפואת רבי יוסף שלום בן חיה מושא שליט"א" • ומה כתב מרן הגר"ש וואזנר שליט"א