מרן הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל

וַיִּקַּח אֶת הָאֶבֶן • הקמת המצבה על ציון מרן הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל

במלאת 12 חודשים להסתלקותו לגנזי מרומים של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל ראש ישיבות פוניבז' וקמניץ התקיים ביום חמישי במעמד מאות רבות של תלמידים ובהם גדולי תלמידיו גדולי התורה שליט"א ובני המשפחה הקמת המצבה על קברו שבחלקת הרבנים בהר המנוחות בירושלים, המעמד התקיים על אף מזג האויר הסוער בירושלים, במעמד גם נאמרו פרקי תהילים לרפואת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, כבר משעות הבוקר נהרו מאות אנשים מכל חוגי היהדות על קברו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל להתפלל על ישועת הכלל והפרט.

בהיכל הישיבה • הספד על הסתלקות הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל ראש ישיבת פוניבז'

מאות תלמידי ישיבת פוניבז' התכנסו בהיכל הישיבה לעצרת הספד והתעוררות ככלות השבעה על הסתלקותו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל • נשאו דברי הספד ראשי הישיבה שליט"א והגאון רבי ירוחם אולשין שליט"א שהגיע במיוחד מארה"ב • צילום: שוקי לרר

גלריה שניה ממראות הוד מחייו של מרן הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל

צפו בגלריה ענקית ממראות חייו של מרן הגרח""ש ליבוביץ זצ"ל מראשי ישיבת פוניבז' עם תלמידיו בישיבה, בשמחות תלמידיו, ובשיעורי התורה עם תלמידיו איתם שוחח בפלפולים ובעניני השעה, השיעורים הרבים אותם מסר לתלמידיו שהעריצו מאוד וכן בהיכל הישיבה, כמו כן בישיבות צוות עם רמ"י וראשי הישיבה, בשמחת נישואי נכדתו בשנה שעברה, ובביקורים אצל גדולי ישראל. בתפילות ערב ראש השנה ויום הכיפורים בהיכל הישיבה, ובתפילות בקברי הצדיקים בצפון ובכותל המערבי בירושלים • 140 תמונות

אַשְׁרֵי הָאִישׁ: אמירת תהילים בפוניבז' ליד מיטת ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א באמירת תהילים ע"י מיטתו של מרן הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל מראשי הישיבה בדירתו בישיבת פוניבז', בבכיות שליש אמרו בחורי הישיבה את התהילים כל הלילה • תיעוד