מרן הגרנ"צ פינקל זצ"ל

הגרב"ד פוברסקי הגיע לחיפה לקרב את ה'מקרבים'

פעילי ותומכי ארגון הקירוב "לב לאחים" התכנסו למלוה מלכה בחיפה • אורח הכבוד: ראש ישיבת פוניבז' • המשתתפים צפו בסרט מרהיב בו משיב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לשאלות ה'פעילים'

דרכי ציון אבלות • קרוב ל-100 אלף צעדו בהלוויה

רבבות איש מכל העדות והחוגים, בראשות גדולי ישראל, הגיעו לירושלים כדי ליטול חלק בהלוויתו של ראש ישיבת מיר זצ"ל • מספידים: מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגאון רבי אריה פינקל שליט"א ובנו הגדול