מרן שר התור

מרן שר התורה: "יש לתקן שאיסור גמור להיכנס לביהכ"נ עם פלאפון שאינו כבוי"

מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א כתב מכתב מיוחד לקראת החזרה לבתי הכנסת, בדבריו הוא עומד על כך שאין להיכנס לתפילה עם פלאפון שאינו כבוי. ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין הוסיף בכתב ידו: "כמו''כ יש ליזהר מלדבר דברים בטלים"