בא לשמה • מעמד התחלת כתיבת ספר תורה בישיבת תורה לשמה

באולמי ווגשל בבני ברק, התקיים ביום חמישי האחרון, מעמד רב רושם של התחלת כתיבת ספר תורה, אשר נכתב לעילוי נשמתה של האשה מרת יענטל לונגר ע"ה, אשר יוכנס אחר כבוד אל היכל ישיבת תורה לשמה בבני ברק, בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי אליעזר דוד שפירא שליט"א אב"ד קהל חסידי צאנז בב"ב • במעמד אף חילקו תעודות הצטיינות לחשובי הבחורים אשר הצטיינו בלימוד הלכות איסור והיתר במהלך השנה האחרונה • אדמו"רים ורבנים רבים כיבדו את המעמד בהופעתם, וחיזקו את תלמידי הישיבה והצוות הרוחני בברכות לרוב • את המעמד הנעימו חברי מקהלת 'מלכות', בשירה לכבוד התורה ולומדיה • צילום: שוקי לרר


ברוך דיין האמת: מרת יענטל לונגר ע"ה

בבית החולים מעיני הישועה בבני ברק נפטרה אמש (שלישי) האישה החשובה מרת יענטל לונגר ע"ה משכונת רמת אלחנן בבני ברק לאחר מחלה קשה בת 61 בפטירתה. המנוחה ע"ה נולדה לאביה יבלחט"א הרה"ח הישיש רבי אביגדור פורגס הי"ו. בעלה הרה"ח רבי מנחם צבי לונגר הי"ו מחשובי חסידי סקווירא בב"ב מנהל הצרכנייה המפורסמת "בשערייך" בשכונת רמת אלחנן. הותירה אחריה דור ישרים מבורך 14 ילדים בנים ובנות ועשרות צאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.