ההיסטוריה: הסיפור החשוב ביותר להמשכיותנו / משה טרכטר

היסטוריה? למי אכפת מי היה סבא שלך, מי היו הדורות הקודמים, מה קרה להם ומה הם קורות חייהם. מה זה מוסיף לחיים שלי, מה יש לי מזה שסבא שלי היה רב. כמה שאיש שיחך יהיה יותר איש העולם הגדול וליברל, כך פחות יעניין אותו עניינים אלה


חובת השעה: לייצר זהות יהודית גאה ובטוחה בעצמה

בזהירות המתבקשת וברגישות יתירה, נשאלת השאלה, האם לא נסחפנו יתר על המידה, וברבות מהמקרים נשארנו עם המעטפת והקנקן בלבד? האם לא הפכנו את הסוציולוגיה והתרבות החברתית לעיקרי היהדות, במקום התורה והמצוות? / משה טרכטר בטור רגיש


מה האמת? צעירים, קצת פרופורציות / טור דעה

יש אנ"ש ו"אונזערע", ויש בעלי דעות כוזבות, השקפות מעוותות וקרובות לכפירה רח"ל. יש ממשלת שמד וגזירות נוראות, ויש "הממשלה הטובה ביותר בהיסטוריה". יש זעזוע ותדהמה, ויש התרגשות רבה ושמחה העולה על גדותיו / משה טרכטר קורא להיכנס לפרופורציות