מתוה הגיוס החדש

סנקציות כלכליות-כלליות: כך תימנע הפגיעה בישיבות הגדולות • צפו

הח"כים החרדים מפוקסים, התקשורת עוקבת והדד-ליין דוחק: ישיבתה הראשונה של הוועדה שמונתה כדי להכין את חוק הגיוס לקריאה שניה ושלישית נפתחה בסקירה של היועמ"ש של משרד הביטחון, שהסביר את מתוה הסנקציות הכלכליות-כלליות • צפו

חוק הגיוס • פרוש מודאג: המתוה החדש משנה מוסכמה של עשרות שנים

בבוקר שאחרי פרסום מתוה הגיוס החדש מביעים הנציגים החרדים הסתייגות מחלק גדול מסעיפיו, אך מבהירים: גדולי ישראל יכריעו בענין. סגן השר פרוש: "החוק החדש שולל את הסמכות משר הבטחון למתן דיחוי לבני ישיבות משירות צבאי כאשר לא עמדו ביעדים"