נאצות

נאצות, קללות ומיילים אנטישמיים למסעדה יהודית • פלורידה 2012

מסעדה יהודית בפלורידה מותקפת מהרגע שנפתחה - לפני כ-4 חודשים, בנאצות וקללות אנטישמיות • השיא נרשם כאשר מישהו גרם לדליפת גז במקום, רק בנס לא קרה אסון גדול יותר • המשטרה המקומית עירבה גם את ה-FBI