נביא

קניית ספר תורה הוא בכלל הוצאות שבת ויו"ט?

בחור ישיבה קנה מחסכונותיו נביא הכתוב על קלף עבור הישיבה • מרנן הגר"ח קנייבסקי והגראי"ל שטיינמן נשאלו האם מדובר בהוצאות שבת החוזרות, בשל העובדה שקוראים בספר בשבת