נחלת בנימין

'העדה' מתרחבת: נחנך בית הוראה חדש לענייני סת"ם

בית הוראה לענייני סת"ם של העדה החרדית נחנך בירושלים בראשות חברי העדה החרדית • לזכר האדמו"ר ממשכנות הרועים זצ"ל • גלריה