נחלת משה

גל הביקורות נמשך: בכולל 'נחלת משה' בבני ברק נכשלו

גל הביקורות של משרד החינוך בהיכלי הישיבות והכוללים נמשך: אנשי משרד החינוך הגיעו היום לביקורות במספר ישיבות וכוללים ברחבי הארץ, הכולל 'נחלת משה' של ראש עיריית בני ברק אברהם רובינשטיין נכשל בסבב הביקורת האחרונה

גלריה: האברכים סיימו את מסכת סוטה במעמד מרן הגר"ח קנייבסקי

מרן הגר"ח קנייבסקי הגיע להשתתף במעמד סיום מסכת סוטה ע"י חבורת קנין השס בכולל נחלת משה בשילוב שמחת שבע ברכות לבן ראש הכולל ור"י אורחות תורה הגרב"ד דיסקין שנערכה באולמי וגשל

בראשות מרן הגרי"ג אדלשטיין נערך יום הלימוד ה-78 בביהמ"ד להלכה בהתיישבות

בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות ובראשות מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א נערך יום הלימוד ה- 78 בביהמ"ד להתיישבות אמונת אי"ש שבראשות הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א שהתקיים בביהמ"ד נחלת משה בבני ברק - צילום: שוקי לרר