נחתם הסכם קיבוצי בסלקום – העובדים ישותפו ברווחים

עלות ההסכם: כ-200 מיליון ₪ ב-3 שנים • ההסכם כולל תוספות שכר, השתתפות בתשלום לגני הילדים, תשלום שנתי בגין קייטנות והטבות נוספות • שכר המינימום בחברה יעמוד על 5% מעל שכר המינימום הקבוע בחוק, ויעודכן ב-1% כלפי מעלה בכל שנה


דילוג לתוכן