נפש החיים אשדוד

במעמד הגר"ח מישקובסקי: נעילת ישיבת בין הזמנים שע"י 'אגודת בן תורה' בביהמ"ד נפש החיים אשדוד

מאות אברכים ובני ישיבות השתתפו בשיחת חיזוק מיוחדת של המשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א לקראת תחילת זמן אלול בהיכלי התורה והישיבות הק' ונעילת ישיבת בין הזמנים שע"י 'אגודת בן תורה' בביהמ"ד נפש החיים אשדוד