אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ • מעמד סיום ישיבת בין הזמנים "אגודת בן תורה" באשדוד

מעמד נעילת בין הזמנים שע"י אגודת בן תורה התקיים בבית המדרש "נפש החיים" באשדוד מיוזמתם הברוכה של הרב אליהו פוזן והרב יעקב וולס • הגה"צ הרב יונתן שרגא דומב משגיח דישיבת "בית מאיר" ובעל "להעיר להורות ולהשכיל" ריתק את מאות המשתתפים בשיחת חיזוק על מעלת ערך הזמן בה הביא מאמרי חז"ל נפלאים וסיפורים מדהימים מכלי ראשון על בעל החפץ חיים זיע"א • לאחר השיחה רבים נגשו אל הרב המשגיח הגרי"ש כדי לקבל את ברכתו ולשמוע על קיום שיעוריו הנפלאים המקנים ערך רב בכל תחום במהלך החיים • צילום: שוקי לרר


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו