נקדש שם שמים

"רשעי ישראל מבקשים להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"

כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר התייפח: "אבותינו לימדו אותנו לנהוג במסירות נפש, מהאינקוויזיציה ועד אושוויץ" | "הקב"ה הוא תקוותנו בכל דור ודור, רשעי ישראל ינחלו מפלה כואבת בדיוק כמו המן הרשע בשעתו" | האדמו"ר הורה לבחורים שקיבלו צווי גיוס לרקוד במרכז והקהל הכריז בקול: "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים".