נר נשמה

הגר"נ קרליץ: "תרומה לארגון הפצת יהדות כהדלקת נר נשמה"

פסק ההלכה ניתן בתשובה לשואל המבקש לתרום את מאור החשמל לארגון "הידברות" לע"נ קרובו | עוד הוסיף מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א "ובוודאי שיש עילוי נשמה גדול לנפטר מתרומה כזו"