הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א בביקור בת"ת "נר שמואל" בחדרה

אל הגר"ד לנדו שליט"א התלוו מנהלי "קרן ההסעות", בראשם הרב מרדכי קרליץ, יו"ר קרן ההסעות. יצוין, כי ת"ת "נר שמואל" בנשיאותו של שר התורה מרן הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א מונה כארבע מאות תלמידים כ"י, המגיעים בהסעות במימון קרן ההסעות מכל רחבי העיר ומישובי הסביבה