זינוק בתחלואה: 5,523 חולי קורונה חדשים אובחנו אתמול • 57 אלף בדיקות

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 166,794, היום נוספו 182 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 1153 חולים, 535 במצב קשה, בהם 138 מונשמים. אתמול נערכו 57,165 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 3,985. מספר החולים הפעילים עומד על 42,862


שיא חדש: 4,973 חולי קורונה אובחנו אתמול • מניין הקורבנות עלה ל-1,141

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 162,273, היום נוספו 1,007 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 1,152 חולים, 533 במצב קשה, בהם 140 מונשמים. אתמול נערכו 47,509 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 13,620. מספר החולים הפעילים עומד על 40,689


3,167 חולי קורונה חדשים אובחנו אתמול • למעלה מ-40 אלף חולים פעילים

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 156,596, עלייה של 3,379 חולים מאז לפני כיממה. היום נוספו 332 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 1056 חולים, 519 במצב קשה, בהם 144 מונשמים. אתמול נערכו 34,749 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 4,688


מניין הקורבנות מקורונה עלה ל-1,108 • 513 מהחולים מאושפזים במצב קשה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 153,759, היום נוספו 653 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 1056 חולים, 513 במצב קשה, בהם 139 מונשמים. אתמול נערכו 30,332 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 9,274. מספר החולים הפעילים עומד על 38,008


2,651 חולי קורונה חדשים אובחנו אתמול • בוצעו 30,253 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 153,217, היום נוספו 175 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 1028 חולים, 490 במצב קשה, בהם 130 מונשמים. אתמול נערכו 30,253 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 4,659. מספר החולים הפעילים עומד על 37,482


שיא חדש: 4,038 חולים אובחנו אתמול • בוצעו 47,336 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 146,542, היום נוספו 272 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 982 חולים, 489 במצב קשה, בהם 134 מונשמים. אתמול נערכו 47,336 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 7,243. מספר החולים הפעילים עומד על 33,920


מניין הקורבנות מקורונה עלה ל-1,055 • 825 חולים חדשים נוספו מאמש בחצות

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 143,049, היום נוספו 825 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 961 חולים, 487 במצב קשה, בהם 161 מונשמים. אתמול נערכו 44,969 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 10,990. מספר החולים הפעילים עומד על 32,217


שיא חדש: 3,904 חולים אובחנו אתמול • בוצעו 44,717 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 142,582, היום נוספו 405 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 927 חולים, 474 במצב קשה, בהם 133 מונשמים. אתמול נערכו 44,717 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 6,373. מספר החולים הפעילים עומד על 31,769


מניין הקורבנות מקורונה עלה ל-1,048 • 781 חולים חדשים נוספו מאמש בחצות

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 139,013, היום נוספו 781 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 930 חולים, 472 במצב קשה, בהם 140 מונשמים. אתמול נערכו 44,546 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 9,449. מספר החולים הפעילים עומד על 30,366


שיא חדש: 3,496 חולים אובחנו אתמול • בוצעו 44,454 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 138,719, היום נוספו 511 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 925 חולים, 458 במצב קשה, בהם 138 מונשמים. אתמול נערכו 44,454 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 6,627. מספר החולים הפעילים עומד על 30,079


שיא חדש: 3,392 חולים אובחנו אתמול • בוצעו 40,382 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 135,043, היום נוספו 311 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 920 חולים, 463 במצב קשה, בהם 127 מונשמים. אתמול נערכו 40,382 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 5,687. מספר החולים הפעילים עומד על 27,723


מניין הקורבנות מקורונה עלה ל-1,010 • 207 חולים חדשים נוספו מאמש בחצות

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 129,349, היום נוספו 207 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 930 חולים, 445 במצב קשה, בהם 119 מונשמים. אתמול נערכו 15,837 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 1,817. מספר החולים הפעילים עומד על 26,232


1,482 חולי קורונה חדשים אובחנו אתמול • בוצעו 15,804 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 129,173, היום נוספו 61 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 877 חולים, 434 במצב קשה, בהם 120 מונשמים. אתמול נערכו 15,804 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 632. מספר החולים הפעילים עומד על 26,062


2,740 חולי קורונה חדשים אובחנו אתמול • בוצעו 34,575 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 125,260, היום נוספו 191חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 846 חולים, 418 במצב קשה, בהם 112 מונשמים. אתמול נערכו 34,575 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 4,971. מספר החולים הפעילים עומד על 24,797


זינוק דרמטי: 3,074 חולים אובחנו אתמול • בוצעו 34,131 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 122,539, היום נוספו 298 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 834 חולים, 418 במצב קשה, בהם 118 מונשמים. אתמול נערכו 34,131 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 5,528. מספר החולים הפעילים עומד על 23,698


יום שני ברצף: יותר מאלפיים חולים אובחנו אתמול • 27,227 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 119,265, היום נוספו 288 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 890 חולים, 416 במצב קשה, בהם 109 מונשמים. אתמול נערכו 27,227 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 4,572. מספר החולים הפעילים עומד על 21,654. עד כה החלימו והשתחררו 96,654 חולים


שיא חדש: 2,159 חולי קורונה חדשים אובחנו אתמול • בוצעו 29,735 בדיקות ביממה האחרונה

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 117,030, היום נוספו 169 חולים חדשים. בבתי החולים מאושפזים 890 חולים, 436 במצב קשה, בהם 116 מונשמים. אתמול נערכו 29,735 בדיקות, עד לשעה זו היום בוצעו 3,406. מספר החולים הפעילים עומד על 20,502. עד כה החלימו והשתחררו 95,589 חולים


מניין הקורבנות מקורונה עלה ל- 909 • 56 חולים חדשים נוספו מאמש בחצות

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 113,648, 3 נפטרים במהלך היממה האחרונה. 441 מהחולים במצב קשה, בהם 121 מונשמים. עוד 194 חולים במצב בינוני. מספר החולים הפעילים עומד על 20,151. עד לשעה זו היום בוצעו רק 960 בדיקות