סיום מסכת ברכות

בכדי להימנע מטומאת מת: האדמו"ר מתולדות אהרן ימריא במטוס פרטי

האדמו"ר יוצא ביום ראשון הקרוב, פרשת וירא, יחד עם משמשיו וראשי המוסדות, לכשלושה שבועות • בשבתות פרשת וירא, חיי שרה ותולדות ישהה בסיגעט, טורונטו ולייקווד בהמשך. במהלך השבתות יערוך האדמו"ר את שולחנו הטהור בהשתתפות אלפי החסידים • במהלך השבועות יתקיימו מגביות ודינרים בבתי הנגידים בארה"ב לטובת המוסדות בארה"ק. כמו כן, צפוי האדמו"ר לבקר בבתי גדולי האדמו"רים והרבנים.

אלכסנדר ארה"ב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה'

כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב ששוהה בימים אלו בארה"ק, ערך שבת התאחדות בהיכל בית מדרשו שברחוב חזון איש בבני ברק, ובמוצאי שבת השתתף במעמד 'כבוד התורה' בסיום מסכת ברכות שנלמדו ע"י בני הקהילה בכולל ערב, בסיום המעמד רקד האדמו"ר עם חסידיו • צילום: שוקי לרר

סאטמאר: סיומי מסכת ברכות במסגרת חבורת יסודי התורה ברחבי תבל

במהלך שבוע שעבר נערכו בבתי המדרשות דחסידי סאטמאר ברחבי תבל סיום מסכת ברכות והתחלת מסכת שבת במסגרת חבורת יסודי התורה | צפו בגלריה מסיומים במונטריאל, לונדון, אנטווערפן, ירושלים, בני ברק, בית שמש

מעמד אדיר סיום מסכת ברכות ל3500 לומדים במסגרת חבורת יסודי התורה – גלריה

קהל אלפים של שלושת אלפים חמש מאות לומדים בחבורת יסודי התורה סיימו מסכת ברכות והתכנסו לחגוג את מעמד הסיום והתחלת מסכת שבת בראשות כ''ק מרן אדמו''ר מסאטמאר שליט''א - צפו בגלריה ענקית