סיטי פס

יצחק פינדרוס קיים ישיבת עבודה מקצועית עם ראשי חברת 'סיטיפס'

מנכ"ל חברת סיטיפס מר ירון רביד "התרשמתי כי נושא התחבורה הציבורית קרוב מאד לליבו של סגן ומ"מ ראש העיר הרב פינדרוס, ואנו מודים לו על תרומתו ופעילותו לסיוע לציבור התושבים גם בנושאי התחבורה"