סיכומי הדף

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף לח • ליום ה' פרשת צו

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר' אברהם יואל ז"ל בן יבלחט"א הרב מנדל שליט"א • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף לז • ליום ד' פרשת צו

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר' אברהם יואל ז"ל בן יבלחט"א הרב מנדל שליט"א • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף לו • ליום ג' פרשת צו

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר' אברהם יואל ז"ל בן יבלחט"א הרב מנדל שליט"א • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף לה • ליום ב' פרשת צו

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב אלימלך ע"ה בה"ר ישראל שמעון זצ"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף לב-לג • ליום ו’ ולש"ק פרשת ויקרא

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • שיעורי הדפיים להצלחת משה חיים בן מינדל חיה • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף לא • ליום ה' פרשת ויקרא

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר' יעקב יוסף בן טוביה ז"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף ל • ליום ד' פרשת ויקרא

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבי מרדכי בן רבי אברהם זצ"ל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כט • ליום ג' פרשת ויקרא

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש להצלחת משיח חי בן רחמים • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כח • ליום ב' פרשת ויקרא

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ר' יוסף דב בן שלום ברוך • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כז • ליום א' פרשת ויקרא

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום מוקדש ע"י החפץ בעילום שמו להצלחת המערכה על כבוד התורה • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כה-כו • ליום ו’ ולש"ק פרשת פקודי

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום להצלחת אביהו בן רחל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כד • ליום ה’ פרשת פקודי

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום לרפואת מאיר עובדיה בן חוה פנינה • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כג • ליום ד’ פרשת פקודי

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום להצלחת עזריאל חי בן סורינה • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כב • ליום ג’ פרשת פקודי

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום לעילוי נשמת יוסף יצחק בן אליעזר • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף כא • ליום ב’ פרשת פקודי

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום לעילוי נשמת מאיר שמחה בן שרגא פייבל • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף טז • ליום ד’ פרשת ויקהל

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום להצלחת ברוך בן חיה אסתר מלכה • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף טו • ליום ג’ פרשת ויקהל

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום להצלחת ברוך בן חיה אסתר מלכה • שמעו ותחי נפשכם

החברותא שלך בדף היומי • סוכה דף יד • ליום ב’ פרשת ויקהל

לפניכם שיעור דף היומי בעברית \ אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור היום להצלחת ברוך בן חיה אסתר מלכה • שמעו ותחי נפשכם