סימון מחירים

בעלי הרשתות זועמים על הקנסות בגין אי סימון מחירים: 16 מיליון ש"ח

רמי לוי: האכיפה לא מידתית – לא אשלם את הקנס; מנכ"ל ויקטורי: בסוף נגבה את הקנס מהצרכנים • היו"ר כבל זעם וקרא שלא לאיים על חברי הכנסת – אך דרש מהרשות לפרסם תוך 14 יום כללי אכיפה ברורים ולא לבצע אכיפה שרירותית