אש בעינים – סיפור בהמשכים – פרק שני

הדרך להתמודד עם חרדה לא הגיונית, היא על ידי זה שהאדם משתמש בחוסר ההיגיון שלו, לכיוון הנגדי של הפוביה. והכוונה היא, שעל האדם לנקוט גישה שאומרת, שגם אם יקרה לו הדבר הרע ביותר בעולם, גם אז הוא לא מתנגד לכך שהדבר הזה יקרה, כי בעצם השליטה אינה בידיו, אלא בידי מלך העולם".