ספרי תורה

בית הכנסת בפלטבוש נשרף, לא היו נפגעים

כתבי ענקית החדשות, רשת 'פוקס ניוז' יחד עם מפקדי מכבי האש עמדו נדהמים למול הנס הגדול: בית הכנסת 'שערי תפילה' בפלאטבוש עלה בלהבות, התושבים לא יכלו לחלל שבת ולקרוא לעזרה, אולם אף ס"ת לא ניזוק וללא נפגעים בנפש