עגינות

7 שנים במאסר לא שכנעו את הבעל לתת גט – מה כן?

מה שלא עשה הכלא עשתה התושיה שגילו הדיינים: פרשה קשה ומתמשכת של סרבן גט עיקש וכרוני הגיעה לסיום חיובי לאחר התערבות של דייני בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה ואגף העגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים