עו"ד משה דיין

סופית: תשעה באב יוכר כיום שבתון לעובדי המדינה

נציבות שירות המדינה הודיעה היום, על הצטרפותו של 'תשעה באב' לרשימת ימי השבתון של עובדי המדינה. מה שאומר שכבר בט' באב הקרוב, עובדי המדינה לא יצטרכו לעבוד