עונת המסיק

'מעלימים – משלמים' • מבצע נרחב של מס הכנסה לרגל עונת המסיק

מתוצאות המבצע עלה כי 2 בתי בד אינם רשומים כלל במע"מ, אחד מהם אף התעמת עם השוטרים בשפה גסה ובוטה, 5 בתי בד אמנם רשומים אך אינם מנהלים תיעוד, 3 מנהלים תיעוד חלקי ו- 1 נמצא סגור