עזרה למרפא

התפללו: מרן הגר"ח קנייבסקי פונה לבית החולים

לפני דקות אחדות פונה מרן הגר"ח קנייבסקי באמבולנס של 'עזרה למרפא' לבית החולים מעייני הישועה, כשהוא סובל מחום ומצמרמורות עקב שושנה ברגלו • התפללו לרפואת הגאון ר' שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים