עלה ירוק

הסוף למניפולציות? החל מסופ"ש: אופן פרסום הסקרים ישתנה דרמטית

סקרי דעת הקהל השונים טומנים בחובם מניפולציות רבות דוגמת אי-פרסום נתונים על מפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה, חלוקה שרירותית של קולות המתלבטים, היעדר גילוי נאות ועוד. הוראה חדשה של ועדת הבחירות תוביל לשינוי דרסטי בענין