עצרת זעקה

מאה שערים • בביהמ"ד 'ישועות משה' עצרת זעקה ומחאה אדירה

בביהמ"ד 'ישועות משה' במא"ש התקיים עצרת זעקה ומחאה גדולה נוכח החזקת נער צעיר במאסר, נאמו הגאון רבי שמעון שפירא שליט"א מגדולי המשפיעים דחסידי ברסלב, הגאון רבי מנדל סבוביץ שליט"א רב קהילת חרדים בבית שמש, הגאון רבי משה קרמר שליט"א ממנהיגי חסידי ברסלב, בעצרת זעקה ומחאה אדירה • צילום: ברוך אוביץ

150 אלף יהודים הכריזו: "ה' הוא האלוקים" • צפו בגלריה ענקית

שבוע ימים אחר עצרת הענק שנערכה בארה"ק, יצאו רבבות מבני היהדות הנאמנה בארה"ב אף הם לרחובה של עיר להעתיר לביטול גזירת הגיוס המרחפת על תלמידי הישיבות הקדושות בארה"ק | גלריה מרהיבה מצלם המערכת בארצות הברית יוסי גולדברגר - די וואך

מיוחד • האדמו"ר מסאטמאר בדרשת הכנה לעצרת

דרשה נדירה שנשא כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר בפני בחורי הישיבה הגדולה בקרית יואל • מהי ציונות? | מדוע הורה להשתתף בעצרת יחד עם אגודת ישראל? | מה יקרה בעוד חצי שנה ומדוע יש כאלו הממשיכים להתעטף באיצטלא של קנאות ואינם מוכנים להשתתף בעצרת?