עצרת מספד והתעוררות

לונדון: עצרת מספד לזכרו של הגרח"פ שיינברג זצ"ל

קהל רב תושבי לונדון והסביבה השתתפו בעצרת מספד והתעוררות לאור הסתלקותו של זקן ראשי הישיבות הגה"צ רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל, נשאו דברים הרבנים הגאונים הרב גודלסקי תלמידו של ראש הישיבה זצ"ל והרב יודא לייב ויטלר מגייטסהד, שליט"א

מחר בויז'ניץ: עליה לציון ועצרת התעוררות במלאות השבעה

מחר (ד) בויז'ניץ עליה לציון מרן האדמו"ר זצ"ל בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א ובני המשפחה בלבד • ב 20:30 עצרת התעוררות בהיכל בית המדרש הגדול בקריה