ערבות

אזהרה: ספק ערבות מזויפות נמצאות בשוק ד' המינים

חג הסוכות מתקרב, ואב"ד חיפה, הרב גדליהו אקסלרוד שליט"א מזהיר מפני ספק ערבות מזויפות, שאין להם מסורת ואינו "ידוע". בנוסף, מביא הרב במכתבו שורת ספיקות בנוגע לכשרות אותם ערבות ומסיים בקריאה להיזהר, שכן "ספיקא דאורייתא לחומרא"

שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי: "מי שיכול שיהדר בערבי נחל הגדלות בשפת הנחל"

לאחר שנים ישווקו בישראל ערבות שגדלו על גדות נחל ומהודרות לפי כל הפוסקים תחת המותג 'ערבות הנחל' • מרן שר התורה שבחן את הערבות ביקש להשתמש אף הוא בערבות אלו בחג הסוכות • מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: "ראוי לדקדק ולהשיג ערבות נחל ממש"