שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי: "מי שיכול שיהדר בערבי נחל הגדלות בשפת הנחל"

לאחר שנים ישווקו בישראל ערבות שגדלו על גדות נחל ומהודרות לפי כל הפוסקים תחת המותג 'ערבות הנחל' • מרן שר התורה שבחן את הערבות ביקש להשתמש אף הוא בערבות אלו בחג הסוכות • מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: "ראוי לדקדק ולהשיג ערבות נחל ממש"