פורוש

בפעילות הנציגות החרדית: התקציב לישיבות ולכוללים נכנס היום

בעקבות פעילותם של סגן השר הרב פרוש ויו"ר ועדת הכספים הרב גפני, נכנס היום התקציב לחודש הנוכחי לחשבונות הישיבות והכוללים, זאת לאחר עיכוב קל בעקבות חישוב שגוי במשרד האוצר במסגרת גיבוש תקציב הדו-שנתי