פורים רב

ביום יום תלמידי חכמים, בפורים מנהיגים • מי אתם הרבנים של פורים?

הם עולים על הכס בלי מחלוקות ויורדים ממנו בלי דיני תורה • הם מצחיקים בבכי נרגש ובוכים כשכולם צוחקים • הם זוכים ליחס של כבוד ממנהיגי הדור, ומיוחסים להם כוחות עליונים • מסע שמח אל שולחנות הפורים של חצרות האדמו"רים

מי הוא האדמו"ר בתמונה? | כנסו ותגלו

בארה"ב הפורים רב המתמנה בדרך כלל בראש חודש אדר נהנה מכבוד ויקר בימיו הספורים עד יום פורים מישיבה בשולחן המזרח בהגיעו להשתתף באירועים | השבוע נצפה פורים רב של אחת החצרות בבורו פארק משתתף בחתונה | צפו

מי ה'פורים רב' שהוכתר בחצר בית חיים יהושע?

קהל רב מתושבי בורו פארק סעדו סעודת ראש חודש בראשות כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א שנערכה בבית מדרשו • במהלך הסעודה הוכתר ה'פורים רב' בחצר הקודש: הרב בן ציון גולדמן הי"ו שקיבל את ברכת האדמו"ר ונשא דברי ברכה לרגל ההכתרה