ביום יום תלמידי חכמים, בפורים מנהיגים • מי אתם הרבנים של פורים?

הם עולים על הכס בלי מחלוקות ויורדים ממנו בלי דיני תורה • הם מצחיקים בבכי נרגש ובוכים כשכולם צוחקים • הם זוכים ליחס של כבוד ממנהיגי הדור, ומיוחסים להם כוחות עליונים • מסע שמח אל שולחנות הפורים של חצרות האדמו"רים


מי ה'פורים רב' שהוכתר בחצר בית חיים יהושע?

קהל רב מתושבי בורו פארק סעדו סעודת ראש חודש בראשות כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א שנערכה בבית מדרשו • במהלך הסעודה הוכתר ה'פורים רב' בחצר הקודש: הרב בן ציון גולדמן הי"ו שקיבל את ברכת האדמו"ר ונשא דברי ברכה לרגל ההכתרה