פורים תשע"ג

קריאת המגילה ושמחת פורים בבית מדרשו של האדמו"ר מניקלשבורג

לפניכם גלריה מליל פורים בבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מניקלשבורג שליט"א בלב בורו פארק, לאחר קריאת המגילה רקד האדמו"ר עם המתפללים לאור הנס, לאחר מכן חילק דמי פורים והבדיל על הכוס | צפו