פורים תשע"ד

שמחת פורים: צפו בגלריה מההצגה בישיבת מנחת יצחק

בעולם החסידות נוהגים בעת שמחה בחצר הקודש החסידים שלא זכו לנסוע לעבר מדינת הים עושים סעודה חגיגית במקום מושבים וקוראים לזה 'א פלסטיק'ע חתונה' | בחצרות באבוב נוהגים לערוך הצגה בעת השולחן הטהור ביום הפורים | בחורי ישיבת מנחת יצחק בבני ברק ערכו גם הם הצגה | צפו בגלריה מרהיבה וצבעונית שתיעד שוקי לרר ותהנו