פזגז

לראשונה בישראל: הכשרות והסמכות חדשות בתחום הגז הטבעי

האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה ורשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אישרו לראשונה פתיחת קורסי הכשרה מקצועית במקצועות הגז הטבעי • האישורים הראשוניים למוסדות שעמדו בדרישות קפדניות של נוהל הכרה לבתי ספר ומכללות לגז טבעי, ניתנו למרכז הדרכה של חברת החשמל ולמרכז הדרכה של חברת פז גז • גופים אלו יכשירו עובדים לכלל המשק, בין היתר למקצועות של התקנה והפעלה של מערכות בגז טבעי במקטע הפנים מפעלי, ועם תום ההכשרה והעמידה במטלות הקורס יורשו לקבל רישיון לעסוק בתחום