לבנת מציעה; הגרלה על העילויים

השרת לימור לבנת מציעה לערוך הגרלה בין 1800 בחורי הישיבה שיקבלו פטור משירות צבאי | שר הביטחון מתבדח: האם אראלה ממפעל הפיס תתקשר לבשר להם על הפטור? | חילוקי דעות בועדת פרי בנושא גיוס בני הישיבות